NOTES SOBRE L’ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE EL PURO GROUP i EL PROJECTE ARQUEOLÒGIC DE SA GALERA.

20992694_1205019142975362_2901004585364038184_n

Sa Galera: si la coneixes, l’estimaràs! Aquest lema resum perfectament l’esperit i els valors compartits d’aquest projecte de cooperació entre el Puro Group i l’equip de Sa Galera.

Des del projecte arqueològic de Sa Galera ens complau especialment informar-vos de les línies d’aquest acord entre el grup hoteler Puro i el projecte arqueològic de Sa Galera que, amb una durada de tres anys, té dues línies d’actuació essencials per a qualsevol element patrimonial: investigació i restauració i divulgació.

Investigar i restaurar per protegir i descobrir un patrimoni, descobrir la història comuna de la Mediterrània des d’aquest illot de Palma amb més de 4000 anys d’històries, de mescles culturals i de vivències històriques.

Per a aquesta tasca determinant, el Puro Group destinarà 11.000 € anuals que enguany es destinaran a la continuació de la investigació arqueològica i a la restauració de metalls i la de la darrera estructura arquitectònica descoberta en el temple púnic de Sa Galera (segles III a II aC).

La divulgació es concreta en patrocini a canvi de visites guiades gratuïtes i suport als actes de Les Nits de Sa Galera.

Aquestes visites donaran prioritat a col·lectius específics com les famílies i als usuaris i treballadors dels serveis socials de la ciutat de Palma. Si la coneixes, l’estimaràs!.

A les famílies ens hi adreçarem mitjançant les AMIPA dels centres educatius i amb la Regidoria de Benestar Social oferirem les visites als treballadors i usuaris dels serveis socials esmentats.

Cal dir, que aquests grups de ciutadans tendran prioritat, tot i que les visites estan obertes també a altres col·lectius que hi pugui estar interessats.

La línia de reforç a Les Nits de Sa Galera, que es celebraran el darrer cap de setmana de setembre, es dedicarà a la seva comunicació social.

Per a aquestes tasques de divulgació, el Puro Group destina 5.000 € anuals.

Després d’aquests anys de lluita per a la supervivència del projecte d’intervenció arqueològica (investigació i restauració i divulgació), aquesta complicitat amb el Puro Group suposa un impuls fonamental en la continuació de la nostra feina. El fet de que sigui una empresa del sector turístic, ens alegra i satisfà especialment en moments a on es qüestionen models i es reflexiona sobre la sostenibilitat social, ambiental i econòmica del turisme.

Sector turístic i cultura haurien de ser companys habituals en aquesta terra i aquest acord n’és un magnífic exemple i que esperam sigui contagiós!!.

Destacar també la sorprenent sintonia a nivell personal amb l’equip rera el Puro Group que ha permès definir un acord de gran empatia social i científica que ens anima a seguir treballant i donant a conèixer Sa Galera. Gràcies des d’aquestes paraules a totes les persones del Puro que han facilitat i impulsat la present joint venture.

Agrair, per acabar, la tasca discreta però fonamental dels serveis socials de l’Ajuntament de Palma que amb la seva feina diària donen llum a milers de ciutadans i la de les AMIPAs que juguen un paper determinant en l’educació dels nostres fills.

NOTAS SOBRE EL ACUERDO ENTRE EL PURO GROUP Y EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO DE SA GALERA

20992694_1205019142975362_2901004585364038184_n

Sa Galera: si la conoces, ¡la quieres!

Este lema resume a la perfección el espíritu y los valores compartidos de este proyecto de cooperación entre el Puro Group y el equipo de Sa Galera.

Desde el proyecto arqueológico de Sa Galera nos complace especialmente informaros de las líneas del acuerdo adoptado con el grupo turístico Puro que, con una duración de tres años, tiene dos ámbitos de actuación esenciales para cualquier elemento patrimonial: investigación y restauración y divulgación.

Investigar y restaurar para proteger y descubrir el patrimonio, descubrir la historia común del Mediterráneo desde este islote de Palma con más de 4000 años de historias, mezclas culturales y vivencias.

Para esta determinante labor el Puro Group destinará 11.000 € anuales que, este año, se dedicarán a la continuación de la investigación arqueológica y a la restauración de metales (bronces y hierros) y de la última estructura arquitectónica descubierta en el templo púnico de Sa Galera (siglos III y II aC).

La divulgación se materializa en patrocinio por visitas guiadas gratuitas y apoyo a los actos de Les Nits de Sa Galera.

Para estas visitas tendrán prioridad colectivos específicos como las familias y los usuarios y trabajadores de los servicios sociales de la ciudad de Palma.

Nos dirigiremos a las familias a través de las AMIPAs de los centros educativos y a los trabajadores y usuarios con la Regidoria de Benestar Social.

Aunque estos colectivos sean prioritarios, las visitas están abiertas también a otros colectivos que puedan estar interesados.

La línea de apoyo a Les Nits de Sa Galera, que se celebrarán a finales de setiembre, se centrará en la comunicación social de las mismas.

Para estas acciones de divulgación del proyecto Sa Galera el Puro Group destinarà 5.000 € anuales.

Tras años de lucha por la supervivencia del proyecto de intervención arqueológica, esta complicidad con el Puro Group significa un impulso fundamental y determinante a la continuidad de nuestro trabajo. El hecho de que sea una destacada empresa del sector turístico nos alegra y satisface especialmente en unos momentos en los que se cuestionan modelos y se reflexiona sobre la sostenibilidad social, ambiental y económica del turismo.

Sector turístico y cultura deberían ser amantes en esta tierra y este acuerdo és un ejemplo magnífico que esperamos sea contagioso.

Destacar también la enorme sintonía personal con el equipo tras el Puro Group que ha permitido desarrollar un acuerdo de enorme empatía social y científica que nos anima a seguir trabajando y dando a conocer Sa Galera. Gracias con estas líneas a todas las personas que han facilitado e impulsado esta joint venture.

Agradecer la labor discreta, silenciosa y fundamental de los servicios sociales del Ajuntament de Palma que con su trabajo diario apoyan a miles de ciudadanos y también el de las AMIPAs con su determinante rol en la educación de nuestros hijos.

Una buena noticia

IMGP5116

Ayer fue un buen dia para el proyecto de investigación de Sa Galera  y para la arqueologia de Mallorca. Después de muchas conversaciones, de puesta en común, llegamos a un acuerdo con el Puro Group para el patrocinio de las actividades de investigación, restauración y divulgación del yacimiento de Sa Galera. Durante 3 años, el Puro Group destinará 16.000 euros al proyecto científico de Sa Galera (investigación y restauración), a la Nits de Sa Galera y a las visitas guiadas al yacimiento, que se realizarán durante dos meses, en especial para familias y para trabajadores y usuarios de los servicios sociales de Palma.